MOBIHEL štandardný systém - Základné nátery a laky

Mobihel Primer na plasty

Mobihel Primer na plasty

Charakteristika

Jednozložkový náter k lakovaniu plastových dielov slúžiaci ako medzivrstva, zaisťujúca priľnavosť krycieho emailu k plastu.

Použitie

Univerzálny primer k lakovaniu plastových častí automobilov: nárazníky, zrkadlá, spoilery, mriežka predného čela atď. Druhy plastov: PP, PP/EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO. Nieje možné ho použiť k lakovaniu polyethylénu.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Plastové časti je potrebné pred lakovaním dobre očistiť MOBIHEL Primerom na plasty. Potom nanesieme jednu vrstvu (hrúbka suchého filmu 3–5 µm) MOBIHEL Primeru na plasty, ktorého viskozita je už pripravená k striekaniu.
Pokiaľ boli plastové časti poškodené, nanesieme po očistení.
MOBIHEL Primer na plasty, následne MOBIHEL 2K – HS kompaktprimer, ktorému dodáme 20 – 30 % MOBIHEL 2K – elastik aditivu a potom kryciu farbu, do ktorej pridáme 20 – 30 % MOBIHEL 2K – elastik aditivu.

Podmienky pre skladovanie

1 rok, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnenie v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20°C.

Bod vzplanutia

27°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé kvôli prítomnosti xylénu.
R10, R20/21, R38, S2, S36/37/39, S46, S51