MOBIHEL štandardný systém - Základné nátery a laky

MOBIHEL Antigravel low VOC

MOBIHEL Antigravel low VOC

Charakteristika

Povlak na báze pojív a organických rozpúšťadiel.

Použitie

Jednokomponentný náter na základe modifikovaného kolofónia a kaučuku pre ochranu podlahy od úderov kamienkov. Náter je odolný voči soli, vlhkosti, oleju a benzínu.

Návod k použitiu - Príprava podkladu

dobre obrúsený a očistený oceľový plech

Odtieň

Sivý a čierny

Podmienky pre skladovanie

1 rok, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20°C.

Bod vzplanutia

30°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé kvôli prítomnosti xylénu.
R11, R20/21 S2, S16, S36/37, S46, S51, S60

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!