MOBIHEL štandardný systém - Základné nátery a laky

Mobihel 2K základný lak 3:1 univerzal

Mobihel 2K základný lak 3:1 univerzal

Charakteristika

Dvojzložkový lak, zmes akrylizokyanátového základu a základného laku k lakovaniu osobných automobilov.

Použitie

Základný náter pre opravu osobných automobilov. Môžeme ho nanášať na oceľový, pozinkovaný plech, hliník, polyester a starý obrúsený náter. Možnosť nanášania tiež systémom mokrý do mokrého (viskozita 16 sek; DIN 4/20° C), odvetrávame 20–30 minút a potom nanášame kryciu farbu.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Plech alebo starý náter dobre obrúsime, zbavíme hrdzi a odmastíme. Podľa potreby povrch najprv opracujeme MOBIHEL PE tmelom alebo MOBIHEL PE tmelom soft alebo MOBIHEL PE tmelom univerzal alebo MOBIHEL PE tmelom profesional. MOBIHEL 2K základný lak 3:1 univerzal je po dodaní vhodného MOBIHEL 2K tužidla s pripraven ku striekaniu, preto nepotrebujeme 2K riedidlo.

Odtieň

Šedý

Podmienky pre skladovanie

1 rok, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20°C.

Bod vzplanutia

30°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé kvôli prítomnosti xylénu.
R10, S2, S16, S46